بازدید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای گلستان و خراسان شمالی  از وضعیت زیستگاه ها و پاسگاه های محیط بانی پارک ملی گلستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان:

بازدید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای گلستان و خراسان شمالی از وضعیت زیستگاه ها و پاسگاه های محیط بانی پارک ملی گلستان

به منظور ارزیابی وضعیت زیستگاه ها و پاسگاه های محیط بانی ، معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و خراسان شمالی از پاسگاههای دشت شاد ، میرزابایلو ، آلمه ، تنگه گل بازدید و با محیط بانان نشست صمیمی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، دکتر اکبری معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی  سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست گلستان  و خراسان شمالی  به منظور بررسی وضعیت زیستگاه ها و پاسگاه های محیط بانی پارک ملی گلستان از محیط بانی های دشت شاد ، میرزابایلو ، آلمه ، تنگه گل بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ها دکتر اکبری با محیط بانان مستقر در هر محیط بانی جلسه صمیمی برگزار نمود.
عكس های مرتبط :

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر