بازدید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست از  مرکز بازدیدکنندکان و تفرجگاه های پارک ملی گلستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان:

بازدید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز بازدیدکنندکان و تفرجگاه های پارک ملی گلستان

معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و خراسان شمالی از مرکز بازدیدکنندگان و تفرجگاه های پارک ملی گلستان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، دکتر اکبری معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی  سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست گلستان  و خراسان شمالی  از وضعیت مرکز بازدیدکنندکان و تفرجگاه های پارک ملی گلستان با رویکرد اجرای طرح جامع گردشگری پایدار در پارک ملی گلستان با تاکید بر توسعه معیشت های جایگزین و بهره برداری پایدار جوامع محلی بازدید نمودند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر