بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز روستای زیارت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال  استان

بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز روستای زیارت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از بررسی آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، جلسه شوری حفظ حقوق بیت المال   استان با حضور رییس کل دادگستری و مسئولین دستگاههای اجرایی با محوریت ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت و بررسی وضعیت  کاداستر اسناد جنگل ها و مراتع استان برگزرا شد. 
کنعانی در این دیدار گفت :  محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و پلیس انفال به صورت شبانه روزی گشت های مشترکی را در  روستای زیارت  ، بعمل می آورند. در صورت مشاهده هرگونه تجاوزی  موارد را صورتجلسه کرده و ضمن تطابق مختصات مکان با نقشه های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی اداره کل متبوع ، در صورت وجود تعارض به منابع ملی  موارد را با هماهنگی  منابع طبیعی استان ودادگستری استان نسبت به قلع و قمع اقدام می نمایند. همچنین در صورت مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز در مستثنیات موارد صورتجلسه و به اداره کل امور اراضی استان اعلام می گردد.
کنعانی همچنین گفت : متاسفانه علیرغم تمامی تلاشهایی که صورت می گیرد شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز در مستثنیات هستیم که ورود دستگاه قضایی و ادارات متولی در محدوده مستثیات امری ضروری است.
در این جلسه کاداستر  اسناد جنگل ها و مراتع و اراضی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عكس های مرتبط :

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر