جلسه مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان بهمراه ذیحساب ، معاونت توسعه و مدیریت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جلسه مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان بهمراه ذیحساب ، معاونت توسعه و مدیریت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستا ن بهمراه ذیحساب و معاونت توسعه و مدیریت در خصوص پیگیری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز چهارشنبه 09 تیر  1400 ،  محمد رضا کنعانی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به همراه ذیحساب اداره کل مهندس هزارجریبی و معاونت توسعه و مدیریت مهندس حسن زاده با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کردند.
در این جلسه با توجه به شرح وظایف و فعالیت های متنوع محیط زیست در خصوص کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1400بحث و تبادل نظر گردید . 
کنعانی افزود : بدلیل خشکسالی و کمبود شدید آب ، احتمال آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت استان دور از انتظار نیست ، به همین دلیل درخواست افزایش مبلغ اعتبارات طرح استانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در صورت امکان مساعدت لازم را مبذول دارند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر