دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان با مدیر کل بازرسی استان گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه

دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان با مدیر کل بازرسی استان گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه

محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستا ن باتفاق معاون نظارت و پایش و معاون فنی اداره کل به مناسبت هفته قوه قضائیه با مدیر کل بازرسی استان گلستان از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز دوشنبه 07 تیر  1400 ، دکتر محمد رضا کنعانی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان  باتفاق دکتر ریاضی فر معاون نظارت و پایش اداره کل  و دکتر خیر آبادی معاون فنی اداره کل همچنین رییس اداره مدیریت عملکرد و رییس روابط عمومی  به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در دفتر کار آقای  محمد تقی مشهدی، مدیر کل بازرسی استان گلستان، ضمن تبریک هفته قوه قضایی از نزدیک با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر