برگزاری دوره آموزشی  وبیناری   جامعه شناسی محیط زیست   در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی وبیناری جامعه شناسی محیط زیست در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

دوره آموزشی جامعه شناسی محیط زیست به صورت غیر حضوری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهارشنبه تاریخ 29  بهمن ماه،  در راستای اجرای افزایش توان وسواد زیست محیطی آحاد جامعه وبینار آموزشی «جامعه شناسی محیط زیست»  از  ساعت 12 لغایت 14 بصورت مجازی با حضور دو مدرس برگزار شد. در بخش اول این وبینار آقای دکتر خوش فر مبانی محیط زیست ، انواع محیط زیست و گرایش ها ، بنیانگذاران و تعدادی از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی را معرفی کردند و در بخش دوم آقای دکتر صالحی از اساتید برجسته رشته جامعه شناسی و عضو انجمن بین المللی محیط زیست مباحث تخصصی و نظریه های جامعه شناسی و راهکارهای عملی برای استفاده از دانش جامعه شناسی برای  رفع چالش های محیط زیست به عنوان یکی از مسائل اجتماعی روز اشاره نمودند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر