شانزدهمین دوره آموزش مجازی با موضوع استحصال سنتی آب باران در ایران در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

شانزدهمین دوره آموزش مجازی با موضوع استحصال سنتی آب باران در ایران در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

کریم محمدی از برگزاری شانزدهمین دوره آموزشی مجازی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با موضوع استحصال سنتی آب باران در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهار شنبه ۲۴ دی ماه ۹۹، در راستای اجرای افزایش توان وسواد زیست محیطی آحاد جامعه جلسه آموزشی استحصال سنتی آب باران در ایران  به صورت مجازی از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰  برگزار شد. آقای دکتر رهبر مدرس دوره ضمن عرض تشکر از شرکت کنندگان ، ابتدا مباحث مقدماتی و مباحصی در رابطه با  مزایای طرح استحصال آب ؛ کاهش اتکا به سیستم های متمرکز آبرسانی از سد یا چاه، عدم آلودگی ناشی از اختلاط انواع پساب و گل آلودگی حاصل از فرسایش آبراهه ای، امکان تامین آب ساکنین مناطق دور افتاده که به منابع آبی معمول از قبیل چاه دسترس و همچنین اجزای مهم سازنده سیستم استحصال آب باران ، انواع روش های استحصال و ... را ارائه کردند و سپس به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
عكس های مرتبط :

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر