برگزاری پانزدهمین جلسه مجازی با موضوع نشست مدیر کل با اعضای تشکل زیست محیطی ساحل سبز بندرترکمن

برگزاری پانزدهمین جلسه مجازی با موضوع نشست مدیر کل با اعضای تشکل زیست محیطی ساحل سبز بندرترکمن

کریم محمدی از برگزاری پانزدهمین نشست مدیرکل با اعضای تشکل زیست محیطی ساحل سبز بندر ترکمن به صورت مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹، پانزدهمین نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با تشکلهای زیست محیطی استان به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست مجازی دکتر کنعانی با اعضای تشکل زیست محیطی سبز بندرترکمن دیدار کرد.
 در این نشست  به مهمترین دغدغه های زیست محیطی اعضای تشکل در حوزه بندرترکمن پرداخته شد.
درابتدای جلسه آقای مظفر آذیش مسئول خانه تشکل های ترکمن گزارشی از فعالیت ها واقدامات  انجام شده توسط تشکل های شهرستان ترکمن ارائه کردند و سپس تعدادی از اعضای این تشکل نیز پیشنهادات وسوالات مورد نظر را مطرح کردند .
 دکتر کنعانی پس از استماع مسائل زیست محیطی ، پاسخ های لازم را ارائه نمودند.
شایان ذکر است در این نشست به مسائل زیست محیطی مهاجرت پرندگان، بحران خلیج گرگان، مدیریت پسماندو تفکیک از مبدا و بررسی آلودگی برخی از صنایع آلاینده و مسائل دیگر پرداخته شد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر