آموزش

1399/6/7 جمعه
فايلها
قانون برنامه ششم توسعه.pdf 326.25 KB
1399/5/6 دوشنبه
فايلها
قانون مديريت پسماند 1383.pdf 114.016 KB
1399/4/22 یکشنبه
فايلها
دستورالعمل مديريت اجرايي پسماند پزشکي.pdf 806.998 KB

1399/2/13 شنبه موزه تنوع زیستی پارک ملی گلستان
فايلها
جمجمه.zip 10.63 MB
1398/12/9 جمعه
فايلها
گزارش دوره نمونه برداري رسوب.pdf 2.38 MB
1398/12/3 شنبه
فايلها
گزارش مشارکت هاي مردمي ومسئوليت اجتماعي .pdf 3.73 MB
1398/12/1 پنجشنبه
فايلها
گزارش روز جهاني تالاب ها 98نهايي.pdf 2.12 MB
1398/11/30 چهارشنبه
فايلها
گزارش دوره آموزشي مديريت محيط زيست دريا.pdf 4.24 MB
1398/11/5 شنبه
فايلها
گزارش پاکسازي عمومي پارک ملي.pdf 5 MB
1398/10/9 دوشنبه
فايلها
تجربيان سمن ها وعلاقمند در حوزه پسماند استان گلستان.pdf 1.44 MB
1398/10/2 دوشنبه
فايلها
گزارش بسيج همگاني نهالکاري 98.pdf 1.06 MB
1398/10/1 یکشنبه
فايلها
برگزاري دوره آموزشي مديريت پسماند.pdf 1.93 MB
1398/8/1 چهارشنبه
فايلها
عزاداي اربعين حسيني.pdf 793.502 KB
1398/7/9 سه‌شنبه
فايلها
گزارش تصويري هفته جوان.pdf 1.33 MB
1398/5/23 چهارشنبه مطالب و بروشورهای آموزشی
1398/5/23 چهارشنبه فهرست گزارشات برنامه های مناسبتی اداره کل
1398/5/20 یکشنبه فهرست پایان نامه های موجود در کتابخانه اداره کل
1398/5/20 یکشنبه عناوین طرح های پژوهشی اداره کل
1398/5/20 یکشنبه فهرست کتاب های موجود در کتابخانه اداره کل
1398/5/20 یکشنبه فهرست مقالات موجود در کتابخانه اداره کل
1
سال 1399سال جهش تولید