قوانین و مقررات
چهارشنبه 16 اسفند 1391 قوانین و مقررات
·        قوانین دایمی و خاص مرتبط با محیط زیست کشور
-        قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 27/10/1341)
-        قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن
-        قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی (مصوب 30/5/1346)
-        قانون حفظ نباتات (مصوب 18/2/1346)
-        قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه مصوب 24/8/1371)
-         ‌قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 4/11/1354)
-         قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی (مصوب 8/12/1363هیأت وزیران)
-        قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 5/7/1371)
-        قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3/2/1374)
-         قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/6/1374)
-         قانون مدیریت پسماندها (مصوب 20/2/1383)‌
-        قانون ایمنی زیستی
-       قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361و اصلاحیه مصوب 14/8/1364)
بيشتر