قوانین و مقررات
یکشنبه 3 شهریور 1398  ·        قوانین دایمی و خاص مرتبط با محیط زیست کشور
-         قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 27/10/1341)
-         قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن
-         قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی (مصوب 30/5/1346)
-         قانون حفظ نباتات (مصوب 18/2/1346)
-         قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه مصوب 24/8/1371)
-         ‌قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 4/11/1354)
-         قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی (مصوب 8/12/1363هیأت وزیران)
-         قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 5/7/1371)
-         قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3/2/1374)
-         قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/6/1374)
-         قانون مدیریت پسماندها (مصوب 20/2/1383)‌
-         قانون ایمنی زیستی
-         قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361و اصلاحیه مصوب 14/8/1364)

 
- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست انسانی :

1- ضوابط ماده 188
2- قانون مدیریت پسماندها

3- آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه
4- آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
5- تصویب نامه کاهش آلودگی هوا در 8 شهر بزرگ کشور
6- ضوابط پسماندهای برق و الکترونیک
7-ضوابط پسماندهای کشاورزی
8-اصلاحیه شیوه نامه یک در هزار فروش


- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست طبیعی:

1- دستورالعمل نمونه برداري از گونه هاي چانوري و گياهي

2- قانون شکار و صید

3- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

4- تعیین‌ گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ قانون‌ شکار و صید

5- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 64 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت

6- تعیین گونه های جانوران وحشی

7- جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات

8- جدول واردات و صادرات حیوانات

9- خرید و فروش ، صدور و نگهداری جانوران وحشی

10- دستور العمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

11- دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

12- دستورالعمل طبیعت گردی

13- دستورالعمل مدیریت قرق های اختصاصی

14- قانون اجازه تاکسیدرمی جانوران در قبال دریافت حق الزحمه

15- قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه

16- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

17- محدودیتها و ممنوعیتها

18- مصوبه شماره 171 شورایعالی

19- مصوبه شماره 172 شورایعالی
 
بيشتر