تاریخچه

پنجشنبه 25 بهمن 1397 نقشه و آدرس اداره کل

شماره تماس:  017-  32524461-32524462

شماره فکس:
     017-32530500

 

آدرس:     گرگان،بلوار ناهارخوران،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،مرکز تحقیقات زیست محیطی استان گلستان

کد پستی:     4917145185

بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها