تاریخچه

چهارشنبه 19 تیر 1398

تلفن ارائه گزارشات و ارتباط مستقیم با ادارات : 1540

تلفن اداره کل  :   32524661-32524662-32524663

تلفن های سایر بخش ها و شهرستان ها :

 

سمت

مستقیم

مدیر کل
32524661
معاون فنی
32549617
معاون نظارت وپایش
32543815
معاون توسعه مدیریت و منابع
32543814

رییس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

32543816

رییس اداره حراست

32530503

رییس اداره روابط عمومی

32549616

رییس اداره یگان حفاظت

32545242

رییس اداره آموزش و پژوهش 32542621
رییس اداره امور مالی 32543620
رییس اداره امور اداری 32530501
دبیرخانه اداره کل
32530502
رئیس اداره  امور آزمایشگاهها
-
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
-
رئیس اداره نظارت و پایش
-
رئیس اداره محیط زیست انسانی
-
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
-
رئیس اداره محیط زیست دریایی
-
سرپرست نمایندگی شهرستان مراوه تپه
35452673
سرپرست اداره شهرستان کلاله
35441195
سرپرست اداره پارک ملی گلستان
35806400
رئیس اداره شهرستان مینودشت
35230973
رئیس اداره شهرستان گنبد کاووس
33385790
سرپرست اداره شهرستان علی آباد کتول
34237670
رئیس اداره شهرستان گرگان
32154217
سرپرست اداره شهرستان ترکمن
34422750
رئیس اداره شهرستان کردکوی
34340855
رئیس اداره شهرستان بندرگز
34366370
بيشتر
سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"