.
تماس ها
سه‌شنبه 22 فروردين 1391 ارتباط با ما
تلفن: خط سبز : 1540 تلفن های تماس : 2-32524461-017 شماره ارسال پیامک 1000009695
دورنگار: 017-32530500
نشاني: گرگان-بلوار ناهار خوران-اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،مرکز تحقیقات زیست محیطی استان گلستان-کد پستی 4917145185
 

جهت برقراری تماس با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان می توانید از شماره های زیر با پیش شماره 0173 استفاده نمائید.


 
دفترمدیرکل 5544561
فکس 5530500
معاون اداری-مالی 5543814
معاون محیط انسانی 5549617
معاون محیط طبیعی 5543815
حراست 5543816
بازرسی 5530503
روابط عمومی 5549616
امور اداری 5530501
کانون بازنشستگان  5529620
تلفنخانه 2-5524461 - 5545463
سامانه پیامکی 1000009695
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر