معرفي مدير و معاونين

1398/8/28 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سوابق شماره تماس عکس
دکتر محمد رضا کنعانی مدیر کل دکتری شهرسازی معاون توسعه مدیریت و منابع مازندران
مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان
32524661
دکتر عبدالوحید ریاضی فر معاون نظارت و پایش دکتری مدیریت کسب و کار -رییس ادارات حفاظت محیط زیست رودان و  بندر لنگه هرمزگان
-معاون محیط زیست طبیعی و معاون فنی هرمزگان
-مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان
-معاون فنی و معاون نظارت و پایش  گلستان
32549617
قدیر حسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع فوق لیسانس مدیریت دولتی معاون اداری مالی گلستان
معاون توسعه مدیریت و منابع گلستان
32543814
دکتر وحید خیرآبادی معاون فنی دکتری شیلات رییس محیط زیست دریایی گلستان
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط  زیست گلستان
32543815