اخبار تخلفات
دستگیری متخلفین صید پرندگان شکاری توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست بندرترکمن
کشف و ضبط اجزای دو راس قوچ وحشی شکار شده در شهرستان گرگان
دستگیری عامل شکار غیر مجاز کبک در شهرستان مراوه تپه
دستگیری متخلف بازگیری در شهرستان کلاله
کشف دو قبضه اسلحه شکاری در شهرستان گرگان
کشف یک قبضه اسلحه قاچاق از شکارچی غیر مجاز
کشف یک قبضه اسلحه قاچاق از شکارچی غیرمجاز
کشف گوشت حیوانات شکار شده از منزل شکارچی متخلف
 کشف لاشه سه راس کل و بز وحشی در درگیری شکارچیان غیرمجاز با محیط بانان
دستگیری شکارچیان متخلف در شهرستان بندرگز پیش از اقدام به شکار