اخبار برگزیده
نشست صمیمانه دکتر کنعانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان با همکاران
بازدید و سرکشی دکتر کنعانی از تالاب بین المللی آلاگل
بازدید و سرکشی دکتر کنعانی از محیطبانی شاهکو محلی در منطقه حفاظت شده جهان نما
مهار آتش در حاشیه پارک ملی گلستان ، روستای تنگراه
بازدید و سرکشی از محیط بانی توسکستان توسط دکتر کنعانی سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
مشارکت دکتر کنعانی سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در طرح استقبال از بهار
مراسم تکریم عبدوس مدیر کل سابق و معارفه کنعانی سرپرست جدید محیط زیست استان گلستان
بازدید و سرکشی دکتر کنعانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ادارات تابعه
سرپرست حفاظت محیط زیست استان گلستان منصوب شد
مراسم کاشت نهال در میدان سوارکاری شهرستان آق قلا