بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان از منطقه حفاظت شده جهان نما

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان از منطقه حفاظت شده جهان نما

محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از وضعیت ساخت و سازها در منطقه حفاظت شده جهان نما بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنج شنبه 24  مهر ماه، مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان باتفاق معاون فنی اداره کل از وضعیت ساخت و سازهای منطقه حفاظت شده جهان نما بازدید نمود. 
محمد رضا کنعانی در ادامه بازدید از منطقه حفاظت شده جهان نما از محیط بانی شهید شاهکوه محلی بازدید بعمل آورد، در این بازدید، وضعیت محیط بانی مذکور از لحاظ امکانات و تجهیزات حفاظتی و نظارتی و وضعیت اسب ها و ذخیره سازی علوفه، همچنین نحوه فعالیت ، گشت و کنترل مامورین در منطقه حفاظت شده  مورد بررسی قرار گرفت. 
شایان ذکر است قانون گذار در  ماده 16  قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست را قائم مقام دستگاههای مسئول و متولی اراضی ملی  در مناطق تحت حفاظت و  مدیریت سازمان عنوان نموده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان  بر ساخت و سازها در مناطق تحت مدیریت نظارت کامل دارد.
اداره کل حفاظت حیط زیست استان با بهره گیری از ظرفیت تمام نیروها برنامه پایش از منطقه را دارد تا بر کل ساخت و سازها، تصرفات، راههای ایجاد شده، حضور دامداران و زنبورداران در منطقه و ... نظارت مستقیم نماید.
عكس های مرتبط :

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر