اسلایدر
.
1400/3/8 شنبهwww.doe.ir
اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان:
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز دوشنبه 1400/03/10 از ساعت 10 صبح لغایت 12 به صورت تلفنی ارتباط مستقیم با مردم عزیز برقرار می نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان  کانال ارتباط مستقیم مردم با مدیر کل حفاظت محیط  زیست گلستان از طریق سامانه سامد به شماره تماس 111 با کد داخلی 2 روز دوشنبه1400/03/10 برقرار می باشد.
مردم عزیز می توانند مشکلات و معضلات زیست محیطی استان گلستان را مستقیما با آقای دکتر کنعانی اعلام نمایند.