اسلایدر
.
1400/3/5 چهارشنبهwww.doe.ir
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گنبد کاووس:
رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس از برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند سال 1400 در محل فرمانداری این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز  چهارشنبه 5 خرداد ماه، جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گنبد کاووس با حضور ریاست  معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان و سایر اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار پیگیری مصوبات سال گذشته ونیز بررسی معضلات پسماندهای عفونی و زباله های بیمارستانی و ساماندهی پسماندهای دامپزشکی برگزار گردید .