اسلایدر
.
1400/4/12 شنبهwww.doe.ir
نمایندگی حفاظت محيط زيست شهرستان مراوه تپه:
مامورین نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه در جریان گشت و کنترل در حاشیه روستای ساری قمیش دو نفر متخلف را در حین شروع به صید دستگیر نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 12 تیر ماه، مامورین یگان حفاظت  محیط زیست مراوه تپه در جریان  گشت و کنترل و در حین ماموریت در حاشیه روستای ساری قمیش ،  دو نفر متخلف  را در حین شروع به صید پرندگان شکاری  دستگیر و موفق به کشف دو دستگاه دوربین چشمی و تعدادی تله شدند.
پرونده متخلفین   با تنظیم صورت مجلس تخلف جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.