اسلایدر
.
1399/6/16 یکشنبهwww.doe.ir
اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان:
با حضور معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و معاون عمرانی استانداری گلستان از وضعیت خلیج گرگان و طرح های گردشگری بازدید بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز یک شنبه 16  شهریور ماه،  به منظور بررسی وضعیت خلیج گرگان و هماهنگی در خصوص اجرای  طرح طبیعت گردی آشوراده  با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور عمرانی استانداری گلستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای گلستان به عنوان کارفرمای طرح طبیعت گردی آشوراده بازدیدی از خلیج گرگان و شبه جزیره آشوراده بعمل آمد.
کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: در این بازدید مقرر شد جلسه ای در سازمان حفاظت محیط زیست جهت مرتفع نمودن موضوعات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده برگزار شود.