اسلایدر
.
1399/7/24 پنجشنبهwww.doe.ir
روابط عمومی اداره کل حفاظت محيط زيست گلستان:
مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان در راستای بازدید و سرکشی از ادارات و محیط بانی های حوزه استحفاظی از محیط بانی توسکاستان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنج شنبه 24 مهر ماه، محمد رضا کنعانی با حضور در محیط بانی توسکاستان از حوزه استحفاظی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان  از وضعیت محیط بانی و شرایط خدمتی و کمبودها و نیازمندی های پرسنل جویا شدند.