.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آخرین خبرها
شکارچی گرگان
1396/9/11 شنبه توسط یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده جهان نما انجام شد  دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، محیط بانان پاسگاه شهید یحیی شاهکومحلی چهارباغ در حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده جهانما در محل آسیاب نبی ، یک نفر شکارچی غیر مجاز را در فصل شکار ممنوع  دستگیر کردند .
در جریان بازرسی از این متخلف یک قبضه اسلحه دو لول و تعداد ۲۹ عدد فشنگ ساچمه زنی به همراه یک قطعه کبک وحشی شکار شده کشف و ضبط شد .
مامورین پس از تنظیم صورتجلسه تخلف در محل و پس از انجام مراحل حقوقی پرونده متهم به مراجع قضایی ارجاع کردند.
 
امتیاز دهی