.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آخرین خبرها
پاکسازی

پاکسازی

پاکسازی

پاکسازی
1396/9/11 شنبه در پارک ملی گلستان انجام شد پاکسازی بخش هایی از جاده پارک ملی گلستان


تعدادی از دوستداران محیط زیست در روستاهای لوه ، ترجنلی و تنگراه ، جمعه دهم آذر در حرکتی خودجوش اقدام به پاکسازی حاشیه جاده آسیایی پارک ملی گلستان از وجود زباله ها کردند.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، در این حرکت گروههای مردمی، به ویژه دوستداران طبیعت از روستاهای لوه ، تنگراه و ترجنلی مشارکت کرده و دامن طبیعت را از زباله های رها شده در آن پاک کردند.
در این برنامه پاکسازی که به پیشنهاد بخشداری لوه و کمک مردم مهربان روستاهای لوه ، تنگراه و ترجنلی انجام شد تعداد 50 نفر شرکت داشته که در پایان به میزان دو دستگاه خودرو کامیونت زباله جمع آوری و به جایگاه دفن زباله انتقال داده شد .
 
امتیاز دهی