.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آخرین خبرها
شناسایی عوامل آلودگی محیط گرگان
1396/9/4 شنبه شناسایی متخلفان آلاینده زیست محیطی در شهرستان گرگان

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، تعدادی از افرادی که به صورت غیرمجاز با ایجاد آلودگی هوا با آتش زدن ضایعات فوم و فیلتر روغن در  مرکز جمع آوری ضایعات غیر مجاز واقع در ضلع شمالی جاده آق قلا در حریم شهرستان گرگان اقدام به ایجاد آلودگی زیست محیطی کرده بودند توسط کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان شناسایی و از ادامه فعالیت این افراد جلوگیری شد.

در جریان اجرای این بازدید تعداد سه نفر از متخلفان شناسایی شدند و با توجه  محرز شدن جرم  ، مراتب در محل توسط کارشناسان پایش صورتجلسه وپس از تکمیل مستندات، پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی شد.

 
امتیاز دهی