.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار تخلفات
شکارچی گرگان
1397/1/18 شنبه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست انجام شد کشف تعداد زیادی از اجزای شکار شده حیوانات وحشی در منزل دو شکارچی در شهر گرگان

در بازرسی از منزل دو شکارچی در شهر گرگان ، تعداد زیادی از اجزای شکار شده حیوانات وحشی کشف و ضبط شد.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، در پی کسب خبری از مخبرین محیط زیست مبنی بر شکار غیر مجازحیوانات حمایت شده توسط دو شکارچی در شهر گرگان بلافاصله اکیپی مشترک از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان ومحیط بانان شهرستان گرگان با همکاری نیروی انتظامی شهرستان گرگان و با هماهنگی و حکم قضایی از دادستانی شهرستان گرگان وارد منزل این دو شکارچی متخلف شدند که پس از تفتیش و بازرسی مامورین موفق شدند جمجمه کامل سر یک راس مرال ، یک راس قوچ کامل تاکسیدرمی شده ، چهار طاقه قرقاول نر تاکسیدرمی شده ، یک طاقه قرقاول ماده تاکسیدرمی شده ، دو عدد شاخ مرال و مقداری گوشت مشکوک به گوشت شکار را کشف و ضبط کنند.

  پس از تنظیم صورتجلسه تخلف در محل و سیر مراحل حقوقی ، پرونده متهمان به مراجع قضایی ارجاع شد.

 
امتیاز دهی