.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار تخلفات
آرم اداره کل
1396/11/28 شنبه توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان انجام شد دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط دو قبضه اسلحه دولول 

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان در حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی در شمال شرق شهرستان آق قلا در محل زمین های کشاورزی مزرعه نمونه ارتش دو نفر از شکارچیان غیر مجاز را قبل از اقدام به شکار پرنده زنگوله بال دستگیر کردند.

 در بازرسی های انجام شده از این متخلفان دو قبضه اسلحه دولول مجاز کشف و ضبط شد و با تنظیم صورتجلسه تخلف در محل ، متهمان به مراجع قضایی ارجاع  شدند.

 
امتیاز دهی