.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار تخلفات
دستگیری شکارچی لوه
1396/8/28 يكشنبه شکارچیان غیرمجاز گراز در منطقه حفاظت شده لوه دستگیر شدند .

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، مامورین  منطقه حفاظت شده لوه دونفرشکارچی غیر مجاز را به جرم شکار یک راس گراز با استفاده چند قلاده سگ و نیزه (سلاح سرد) در منطقه حفاظت شده لوه  دستگیر کردند.

در این خصوص پرونده تخلف تشکیل ومتخلفان به دادگستری گالیکش معرفی شدند.

در تصاویر نیزه ای که به وسیله آن حیوان را شکار می کنند و آثار مو وخون گراز شکار شده در سرنیزه مشهود است.

 
امتیاز دهی