.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار تخلفات
دستگیری عامل آتش سوزی زمین
1396/8/4 پنجشنبه در ماموریت گشت و پایش ماموران محیط زیست گرگان انجام شد دستگیری عامل آتش سوزی زمین های زراعی


عاملین آتش زدن بقایای گیاهی و کشاورزی در گرگان دستگیر شدند .
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست گرگان در حین گشت و کنترل و پایش در حوزه استحفاظی شهرستان گرگان در منطقه غرب در محل زمین های کشاورزی به تعدادی از افراد برخورد کردند که در حال آتش زدن بقایای گیاهی (محصولات کشاورزی) بودند ، مامورین حسب وظیفه قانونی ضمن تذکر با تنظیم صورتجلسه تخلف و انجام سیر مراحل حقوقی پرونده متخلفین را به مراجع قضایی ارجاع دادند.
  هرگونه آتش زدن بقایای گیاهی و محصولات کشاورزی سبب آلودگی زیست محیطی را فراهم کند و باعث برهم خوردن تعادل زندگی زیست مندان می شود که بر اساس ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات آلودگی هوا جرم محسوب می شود و تا یک سال حبس  برای آن در نظر گرفته شده است.
 بنابراین از دوستداران به محیط زیست تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی ، مراتب را به شماره ۳۲۵۲۴۴۶۱و ۳۲۱۵۴۲۱۶به یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان و شهرستان گرگان گزارش نمایند.
 
امتیاز دهی