.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار تخلفات
کشف تعداد زیادی از اجزای شکار شده حیوانات وحشی در منزل دو شکارچی در شهر گرگان
دستگیری شکارچیان شوکا در منطقه زرینگل
دستگیری سه شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه سلاح کلاشینکف 11 تیر
یک قبضه سلاح برنو و لاشه یک راس قوچ وحشی کشف شد
دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط دو قبضه اسلحه دولول 
دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز 
تخریب تعدادی از کومه های غیرمجاز شکارچیان
شکارچیان غیرمجاز گراز در منطقه حفاظت شده لوه دستگیر شدند .
لاشه دو راس قوچ وحشی اوریال از شکارچیان کشف شد
دستگیری عامل آتش سوزی زمین های زراعی
دستگیری متخلفان صید ماهی رودخانه ای
کشف و ضبط چهار قبضه سلاح قاچاق
کشف گوشت مرال از منزل شکارچی متخلف
دستگیری متخلف نگهداری باقرقره
دستگیری 4نفر متخلف حفاری غیرمجاز آثار باستانی
کشف و ضبط سه قبضه سلاح شکاری
کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری
دستگیری شکارچی متخلف
عاملین شکار دو راس شوکا در روستای زیارت گرگان دستگیر شدند.
از منزل یک نفر شکارچی لاشه دو راس شکار غیرمجاز کشف شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...