اخبار تخلفات
دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز 
تخریب تعدادی از کومه های غیرمجاز شکارچیان
شکارچیان غیرمجاز گراز در منطقه حفاظت شده لوه دستگیر شدند .
لاشه دو راس قوچ وحشی اوریال از شکارچیان کشف شد
دستگیری عامل آتش سوزی زمین های زراعی
دستگیری متخلفان صید ماهی رودخانه ای
کشف و ضبط چهار قبضه سلاح قاچاق
کشف گوشت مرال از منزل شکارچی متخلف
دستگیری متخلف نگهداری باقرقره
دستگیری 4نفر متخلف حفاری غیرمجاز آثار باستانی
کشف و ضبط سه قبضه سلاح شکاری
کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری
دستگیری شکارچی متخلف
عاملین شکار دو راس شوکا در روستای زیارت گرگان دستگیر شدند.
از منزل یک نفر شکارچی لاشه دو راس شکار غیرمجاز کشف شد
دستگیری شکارچی متخلف حمل و نگهداری سلاح متعلق به غیر
دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز در حاشیه شهر کردکوی
یک نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده جهان نما دستگیر شد
کشف یک قبضه سلاح قاچاق
کشف گوشت شکار غیر مجاز از خودروی عبوری در پارک ملی گلستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...