شنبه 30 دي 1396 گزارش تصویری پاکسازی پارک ملی گلستان به مناسبت روز هوای پاک
 مصادف با 29 دی ماه روز هوای پاک قسمت هایی از مسیر جاده آسیایی پارک ملی گلستان با همت بخشدار لوه، دهیاران، اعضای شوراها، جوامع محلی، رییس پارک ملی گلستان و محیط بانان پاکسازی شد.
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه

پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه
پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه

پاکسازی پارک ملی گلستان   
1396/10/30 شنبه

 
امتیاز دهی