کشف و ضبط یک قبضه سلاح قبل از شروع به شکار در مراوه تپه

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه در جریان گشت و کنترل موفق به دستگيري شكارچي متخلف در زمان قبل از شروع به شكار در این شهرستان شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 4 مرداد ماه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست   شهرستان مراوه تپه ، در حین گشت و کنترل روزانه و بازرسی موفق  به دستگيري شكارچي  متخلف  در قبل از  شروع به شكار با يك قبضه اسلحه تک لول دارای مجوز در انی شهرستان شدند. 
  با تنظیم صورت مجلس تخلف،  پرونده  این متهم جهت رسیدگی به دادگستری شهر مراوه تپه ارجاع شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ