بازدید از تالاب اينچه و پيگيري اقدامات صورت گرفته

مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان ضمن بازديد از كارخانه كانسار خزر و وضعيت تالاب اينچه ، آخرين وضعيت تعهدات قانوني شركت مذكور و وضعيت تالاب اينچه و تزريق پساب را پيگيري نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز جمعه 30 خرداد  مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان از وضعیت  تالاب اينچه و  و وضعیت آلودگی  بازديد نمودند.
محمد رضا كنعاني مدير كل حفاظت محيط زيست گلستان  با حضور در محل كارخانه كانسار خزر از وضعیت فعالیت واحد مذکور  بازديد بعمل آوردند.
كنعاني در ادامه بازديد از تالاب اينچه گفت : وضعيت تالاب اينچه از لحاظ سطح تراز آبي فعلا در شرايط پايدار قرار دارد ولی این وضعیت شکننده است و دوباره احتمال شکست دایک ها و آلودگی منطقه وجود دارد. كارخانه كانسار خزر بايد وضعيت چاههاي تزريق در کوتاهترین زمان ممکن  وارد فاز عملياتي نمايد.
كنعاني گفت: تمام تلاش مسئولين استاني در راستاي توسعه پايدار، حفظ محيط زيست در كنار فعاليت واحدهاي صنعتي است و صنايع بايد تمامي همكاري خود را با سازمان حفاظت محيط زيست داشته باشند. درصورتی که  واحدهاي صنعتي ، خطر فوري براي محيط زيست داشته باشند و علیرغم دادن مهلت های قانونی  و همکاری های استانی ، اقدام موثری درجهت كنترل آلودگي ننمایند ، در این صورت با هماهنگی مقامات قانونی  نسبت به تعطیلی واحدها اقدام مي شود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ