دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان با دادستان عمومی وانقلاب استان گلستان

مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان به مناسبت هفته قوه قضاییه با دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز چهار شنبه 4 تیر  مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان باتفاق معاون فنی و مسئول حراست اداره کل با حضور در دادگستری استان گلستان با دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان دیدار و گفتگو کردند.
محمد رضا كنعاني در این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضاییه بیان داشت : حمایت های رییس کل دادگستری و دادستانی استان در پیگیری پرونده های مربوط به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سبب شده است که نظارت های اداره متبوع در انجام وظایف قانونی اثر بخشی خودر را در اه حفظ محیط زیست بخوبی نشان دهد. پرونده های شکارچیان غیر مجاز و متخلفین شکار و صید از یکسو و صنایع آلاینده و عاملین آلودگی  وسایر پرونده ها از سوی دیگر در کوتاهتری نزمان ممکن به نتیجه می رسند و این بسیار پر اهمیت و اثر بخش است.
کنعانیدر ادامه از وضعیت پارک ملی گلستان و اقدامات  اداره کل متبوع در ایجاد قرارگاه پیشگیری و کمنترل حریق های احتمالی خبر داد و در ادامه افزود: پارک ملی گلستان دارای تعارضاتی از سوی روستاهای اطراف پارک است که نزدیک به 1000 هکتار می شود و این اداره کل با همکاریو همراهی اداره کل منابع طبیعی پروندهای متعددی را گشوده است که زمینهای تعارض شده به اموال بیت المال برگردد.
سید رضا سید حسینی دادستان عمومی وا نقلاب استان گلستان ضمن تشکر از حضور مدیر کل و همراهان  و تبریک هفته قوه قضائیه بیان داشتند: از ادارات نظارتی خواسته ایم که به هیچ وجه در تعارضات به منابع طبیعی و بیت المال کوتاه نیایند و با متخلفین برخورد نماید. در این راستا ما موضوع موضع تعارضات در پارک ملی گلستان را در شورای حفظ بیت المال با استانهای همجوار مطرح و پیگیری می کنیم.
کنعانی در ادامه ضمن بیان  اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در راستای کنترل آلودگی صنایع بیان داشتند: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با واحدهای صنعتی که آلودگی ایجاد می کنند برخورد قانونی می نماید و با دادن ا خطاریه های قانونی و مهلت زمانی مناسب از آنها می خواهد که آلودگی ها را رفع نمایند ودر این راستا تلاش می کند که با فرمایشات مقام معظم رهبری و وضعیت تحریم های کشور چرخه تولید همچنان پا برجا باشد و تعاملات خوبی با همانگی مقامات استانی و نظارتی با واحدهای بعمل می آید. تنها زمانی که واحدها خطر فوری برای انسانها داشته باشند و به اخطاریه های صادره وقعی ننهند ، در این صورت با هماهنگی مقام محترم قضا نسبت به تعطیلی واحدها اقدام می شود.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ