پیگیری راه اندازی پاسگاه محيط باني شهرستان بندرگز 99/02/25

مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان باتفاق رييس اداره تابعه بندرگز در راستاي پیگیری راه اندازی پاسگاه محيط باني از محل هاي پيشنهادي راه اندازي محيط باني وطنا بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان ،روز چهارشنبه 99/02/25 آقاي دكتر محمدرضا كنعاني مدير كل و رمضانعلی رستاقی رييس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرگز باحضور در شهرستان بندرگز از محل هاي پيشنهادي محيط باني بازديد و ساختمان پيشنهادي در روستا جفاكنده به عنوان بهترين مكان انتخاب و مقرر شد تا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه راه اندازي محيط باني و استقرار شبانه روزي مامورين اجرايي در راستاي افزايش ضريب حفاظت در شهرستان بندرگز صورت پذيرد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ