تداوم صيانت جنگل هاي شمال از شكار و صيد

به منظور حفظ گونه هاي حيات وحش و جلوگيري از انقراض گونه ها و به منظور زادآوري و تكثير وحوش ، هرگونه صيد و شكار در استانهاي شمالي كشور ممنوع شد.
به گزارش روابط عمومي  اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان، ازتاريخ 03/02/99  هرگونه صيد و شكار در جنگلهاي شمال كشور ممنوع است. محمد رضا كنعاني مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان اظهار كرد: به منظور صيانت ازجمعيت حيات وحش جنگل هاي شمال كشور و حمايت از ذخاير ژنتيكي گونه هاي در معرض تهديد و خطر و بمنظور جلوگيري از شكار بي رويه و غير مجازحيوانات و ايجاد محيطي امن براي زادآوري و تكثير آنها، در راستاي اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تداوم تنفس جنگل هاي هيركاني شمال ، هر گونه شكار و صيد بمدت پنج سال ديگر تمديد شد.
محمد رضا كنعاني دراين باره اعلام نمود: با توجه به ممنوعيت شكار در جنگل هاي شمالي هركس مبادرت به شكار و صيد  در عرصه هاي جنگلي شمال كشور نمايد ، مطابق قانون جرم مرتكب شده و تحت پيگرد قانوني وقضايي قرار مي گيرد و با متخلفين شديدا برخورد مي شود.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ