ششمین جلسه کمیته فنی شورای راهبری پارک ملی گلستان با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای گلستان و خراسان شمالی برگزار شد.

ششمین جلسه کمیته فنی شورای راهبری ذخیرگاه زیست کره پارک ملی گلستان با حضور معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای گلستان و خراسان شمالی و مسئولین مدیریت بحران خراسان شمالی ، رئیس پارک ملی گلستان و همچنین نماینده جوامع محلی در پارک ملی گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز دو شنبه 17  شهریور ماه،  ششمین جلسه  کمیته فنی شورای راهبری ذخیرگاه زیست کره پارک ملی گلستان  با حضور کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی  سازمان حفاظت محیط زیست ، مدیران کل حفاظت محیط زیست گلستان و خراسان شمالی ، مسئولین مدیریت بحران  و نماینده جوامع محلی برگزار شد. 
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، گزارشی از اقدامات قرارگاه پیشگیری و کنترل حریق های احتمالی در سال جاری ارائه شد.  همچنین در ادامه جلسه گزارشی در خصوص اجرای قانون کاداستر (حدنگار) در پارک ملی گلستان ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه قرار گرفت.
کنعانی در این رابطه گفت: در این جلسه  ایجاد پایگاه اطفاء حریق در پارک ملی گلستان از محل اعتبارات ابلاغی ، هماهنگی با دستگاههای ذیربط در استانهای خراسان شمالی و سمنان در اجرای قانون حدنگار،  همچنین تخصیص اعتبار  52 میلیارد ریال از محل اعتبارات  طرح  پارک ملی گلستان  مصوب شد.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ