سایت پسماندهای ویژه و خطرناک استان گلستان بزودی افتتاح می شود.

محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تصویب راه اندازی سایت پسماندهای ویژه و خطرناک استان گلستان در سی امین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان گلستان در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 22  شهریور ماه،  در سی امین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان گلستان ، راه اندازی سایت پسماندهای ویژه و خطرناک استان گلستان  مصوب شد.
کنعانی گفت : موضوع مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک از مهمترین چالشهای مدیریت پسماند در تمامی استانهای کشور است، استانهای شمالی با توجه به اقلیم خاص مناطق معتدله  از دغدغه بیشتری برخوردارند، براساس مطالعات مکانیابی سایت پسماندهای ویژه و خطرناک استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس جاده داشلی برون تایید شد و سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان، ببه عنوان مدیریت اجرایی منتخب مقرر شد سایت مذکور را تجهیز و راه اندازی نماید. 
کنعانی اضافه نمود براساس تصمیمات متخذه در سی امین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان مقرر شد در ماههای پیش رو نزدیک سایت مذکور راه اندازی شود و تمامی پسماندهای ویژه و خطرناک استان به سایت مذکور هدایت و مدیریت شوند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ