بازدید از سایت دفن پسماندهای خانگی شرق استان گلستان

مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان درراستای اقدامات نظارتی استان از محل سایت دفن پسماندهای خانگی شرق استان بازدید بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز یک شنبه 1 خرداد  مدير كل حفاظت محيط زيست استان گلستان باتفاق رییس نظرات و پایش اداره کل درراستای پیگیری اقدامات نظارتی از آخرین وضعیت  سایت پسماند خانگی شرق استان گلستان واقع در جاده آزاد شهر به مینودشت بازدید کردند.
محمد رضا كنعاني مدير كل حفاظت محيط زيست  گلستان در این بازدید از وضعیت  پوشش دهی سطحی زباله ها  در سایت دفن  به منظور جلوگیری از انتشار بو و نیز وضعیت فعالیت کارخانه تولید کمپوست  بازدید بعمل آورد.
کنعانی درادامه بازدید از محل احداث سایت جدید دفن نیز بازدید کردند ، این سایت با توجه به پر شدن سایت دفن قبلی در حال احداث است.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ