برگزاری اولین نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان با اعضای شبکه سمن های محیط زیستی استان 25/02/99

اولین نشست ماهانه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سال 1399 با اعضای شبکه سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان ،روز پنج شنبه 99/02/25آقاي دكتر محمدرضا كنعاني مدير كل حفاظت محیط زیست گلستان اولین جلسه ماهانه سال 1399 را با اعضای شبکه سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان برگزار نمود. در این جلسه آقای محمدرضا پاداش دبیر شبکه مذکور و سایر اعضاء شبکه خلاصه ای از فعالیت ها و برنامه های شبکه را ارائه کردند. دکتر کنعانی بیان داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با وجود شرایط وخیم انتشار ویروس کرونا با تلاش مضاعف پرسنل وظیفه نظارتی و پایشی خود را بویژه در امر تلفات پرندگان مهاجر انجام دادند. ایشان از اعضای شبکه درخواست نمود که در شرایط حاد زیست محیطی استان مانند شرایط کرونا حضور پررنگ و موثرتری در فعالیت های زیست محیطی داشته باشند. دکتر کنعانی ، در پایان جلسه از برنده مسابقه روز زمین پاک تقدیر نمودند.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ