حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در چادر گاو بانگی در منطقه ییلاق پارک ملی گلستان

معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان در چادر گاوبانگی منطقه ییلاق پارک ملی گلستان حضور پیدا کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان شب دو شنبه 17  شهریور ماه،  به منظور بازدید از چادر های گاوبانگی در پارک ملی گلستان و بررسی وضعیت کیفی چادر ها و بازرسی نزدیک از اقدامات محیط بانان، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بهمراه معاون امور عمرانی استانداری گلستان و مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان ضمن بازدید شبانه از چادر گاوبانگی در ییلاق پارک ملی گلستان  در منطقه بیتوته نمودند. 
کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت:   این بازدید  و حضور معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان متبوع و بیتوته نمودن ایشان در چادر گاوبانی باعث تقویت روحیه کار و فعالیت محیط بانان شد و ایشان از نزدیک موضوع و چالشهای موجود در حفظ و حراست از حیات و وحش و برخورد با متخلفین شکار و صید را از زبان محیط بانان و مسئولین جویا شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ