سرکشی شبانه مدیر کل و معاون فنی از چادر گاوبانگی در پارک ملی گلستان

محمد رضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان باتفاق وحید خیر آبادی معاون فنی از چادر گاوبانگی خان دوشان در پارک ملی گلستان سرکشی و بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز سه شنبه 25  شهریور ماه، مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان باتفاق معاون فنی به صورت شبانه از چادر گاوبانگی خان دوشان  مستقر در پارک ملی گلستان سرکشی نمودند. 
کنعانی در این بازدید و سرکشی  از نزدیک ، روند حراست و حفاظت منطقه توسط محیط بانان را در فصل گاوبانگی مورد بررسی قرار دادند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ